خواص درمانی سنتلا2020-11-25T18:12:39+00:00

خواص درمانی گیاه دارویی سنتلا آسیاتیکا

2020-12-04T16:08:24+00:00

زخم های داخلی و سطحی

ترکیب های فعال فعال سنتلا بر سلول های بنیادی فیبروپلاست عمل کرده و سنتز کلاژن و الاستین را در سراسر بدن افزایش می دهد و با بهبود گردش خون در بافت های همبند موجب ترمیم و نوسازی سلول های و تسریع بهبود زخم های داخلی و سطحی می گردد.

2020-12-04T16:09:38+00:00

پوست

سه ترکیب فعال سنتلا اسیاتیکا به نام اسید مادکاسیک، اسید آسیاتیک و مهمتر از همه آسیاتیاکوزید بر سلول های بنیادی فیبروپلاست عمل کرده و سنتز کلاژن و الاستین را در سراسر بدن افزایش می دهد و با بهبود گردش خون در بافت های همبند موجب ترمیم و نوسازی سلول های پوست می گردد.