بهبود مراقبه2020-12-04T16:09:57+00:00

Project Description

بهبود مراقبه

 •   کمک به پاکسازی ذهن

 •   کمک به متعادل کردن عملکرد دو نیمکره مغز

 •   توسعه چاکرای تاج

 •   پاکسازی و تقویت چاکرای آجنا یا چشم سوم

 •   حضور آگاهانه بیشتر در حال

 •   تجربه احساسات لطیف تر

 •   ارتباط عمیق تر با طبیعت

 •   دریافت و درک بیشتر شهود

 •   جذب انرژی های مثبت کائنات

 •   ادراک و آگاهی معنوی بیشتر

 •   کمک به خودشناسی

مدیتیشن

عملکرد سنتلا در بهبود مراقبه

در زبان اردو به گیاه سنتلا ، براهمی گفته می شود به معنای آورنده آگاهی از حقیقت عالی، درسانسکریت براهمی از ریشه کلمه برهمن می آید، برهمن به معنای واقعیت تغییر ناپذیری در میان و فراتر از این دنیا معنا می دهد. از اینرو به سنتلا گیاه خداگونه هم گفته می شود. در معابد بودا برای بهبود مراقبه بصورت دمنوش مصرف می شود و ارزش معنوی خاصی دارد و قرن هاست که توسط یوگی ها مصرف می شود. برای کسانی که اهل مراقبه یا مدیتیشن هستند درک تاثیرات معنوی گیاه بسیار واضح و ملموس است بطوریکه اشخاص مبتدی توانایی بیشتر در طولانی کردن سکوت ذهن را پیدا می کنند

پیشنهاد بهراد

برای کسب بهترین نتیجه مصرف دمنوش یک ربع قبل از شروع مراقبه روزانه و مصرف خوراکی یک گرم از پودر گیاه را در طی روز پیشنهاد می کنیم.