درد و التهاب مفاصل2020-12-04T16:08:51+00:00

Project Description

خواص سنتلا برای بهبود درد و االتهاب مفصل

  • ضد التهاب بسیاری قوی

  •  بهبود گردش خون در سراسر بدن

  • بهبود ورم و پف مفاصل

  • گرم شدن دست ها و پا ها

  • بهبود زخم های داخلی اطراف مفاصل

  • بهبود اسکار و زایده های ایجاد شده در اطراف مفاصل

  • خون رسانی به اندام های انتهایی دست و پا

عملکرد سنتلا برای بهبود درد و التهاب مفاصل

زمانیکه مفاصل به هر دلیلی دچار آسیب می شوند حرکت مفاصل موجب ایجاد زخم و خراش های داخلی در گوشت اطراف مفصل می شوند، این زخم ها التهاب و درد ایجاد می کنند، فضای حرکتی مفصل با التهاب ایجاد شده کم می شود و شخص قادر نیست براحتی و به اندازه طبیعی مفاصل را حرکت دهد. در این خصوص مهمترین فعالیت های گیاه، بهبود گردش خون در اندام های انتهایی بدن و تسریع بهبود زخمهای داخلی می باشد. سه ترکیب فعال موجود در این گیاه سنتلا اسیاتیکا به نام اسید مادکاسیک، اسید آسیاتیک و مهمتر از همه آسیاتیکوزید بر سلول های بنیادی فیبروپلاست عمل کرده و موجب افزایش هیدروکسی پرولین پپتیدی، افزایش میزان اتساع و سنتز کلاژن و آنژیوژنز (رگزایی) و اپیتلیزاسیون و تسریع بهبود زخم می گردد. زخم های و خراش های ایجاد شده به سرعت خوب می شوند و همین امر موجب می شود که درد و التهاب بسرعت کاهش یابد

پیشنهاد بهراد

برای کسب بهترین نتیجه پیشنهاد می کنم که بصورت خوراکی یک الی دو گرم از برگ های گیاه سنتلا را روزانه مصرف کنید و همچنین بصورت موضعی روغن بدن و یا پماد را بر روی نواحی مورد نظر به آرامی ماساژ دهید